Dictaal

Didactisch centrum voor taalonderwijs

taal NT2 vreemde talen coaching didactiek differentiatie krachtige leeromgeving evaluatie ICT woordenschat talenonderwijs grammatica Jan Strybol spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving leerstrategieën portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback Jan Strybol taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren lezen taalonderwijs NT2 trajectbegeleiding evaluatie taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving ICT woordenschat grammatica Vanessa Verschelden spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving leerstrategieën portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taalverwerving taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren Jan Strybol  lezen taaldidactiek vreemde talen evaluatie ICT woordenschat Vanessa Verschelden talenonderwijs grammatica feedback NT2

Welkom bij Dictaal

Dictaal is een kenniscentrum voor taaldidactiek. We verzorgen opleidingen voor leerkrachten in diverse aspecten van het onderwijs tweede en vreemde taal. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de professionele begeleiding van uw onderwijsorganisatie. We zijn gespecialiseerd in moderne vormen van taalonderwijs, met veel aandacht voor het autonome leren, differentiatie en de creatie van een brede, krachtige leeromgeving.Wij richten ons tot scholen en organisaties die met het onderwijs van tweede en vreemde taal te maken hebben, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Daartoe behoren: centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, OKAN/ISK-afdelingen, scholen van het middelbaar onderwijs, talencentra, ondersteunende organisaties zoals de begeleidingsdiensten, vakverenigingen, integratiecentra en overheidsinstanties.


Dictaal, Huidevetterskaai 41, 9000 Gent
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin