Contact


  • taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving evaluatie ICT woordenschat talenonderwijs grammatica taalvaardigheid spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving Jan Strybol portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taal leren traject taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren lezen taalonderwijs NT2 trajectbegeleiding evaluatie taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving ICT woordenschat grammatica taalvaardigheid spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving leerstrategie├źn portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taalverwerving taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren Vanessa Verschelden taaldidactiek vreemde talen autonoom taal leren 

Dictaal

+ 32 497 462264

dictaal@outlook.com

Linked in

Algemene informatie


Voor reservaties en informatie over onze diensten, kan u terecht op de pagina's taalwerf, taalbox en taalduik.

Wilt u ons een vraag stellen in algemene zin, dan kan dat hieronder. 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.