Taalwerf


  • taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving evaluatie ICT woordenschat talenonderwijs grammatica taalvaardigheid spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving Jan Strybol portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taal leren traject taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven Vanessa Verschelden taalonderwijs NT2 trajectbegeleiding evaluatie taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving ICT woordenschat grammatica taalvaardigheid spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving leerstrategieën portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taalverwerving taalportfolio coaching taakgericht taalonderwijs schrijftaak leestaak taaldidactiek autonoom  spreken oefenen woordenschat model

Organisatorische ondersteuning 

Differentiatie

Gedifferentieerd taalonderwijs laat je niet enkel afhangen van de taalleerkracht.  Dat kan je ondersteunen door opleiding, maar ook met een goed beleid in ICT, coaching, portfoliowerking, autonoom leren...

Krachtige leeromgeving

Een krachtige leeromgeving is veel meer dan enkel de fysieke klasruimte aanpassen. Het gaat ook om didactische keuzes, authenticiteit, zintuiglijk leren... Er is erg veel mogelijk en dat bespreek je het best samen!

ICT

Ict heeft ongetwijfeld veel mogelijkheden voor het taalonderwijs, maar er zijn obstakels en drempels. Hoe voer je een stapsgewijs en doeltreffend ICT-beleid waar taalleerkrachten het nut van zien?

Portfoliowerking

Een portfoliowerking kan zorgen voor differentiatie en autonoom leren, maar het heeft ook een motiverende functie. Bovendien kan het ingezet worden als een moderne vorm van evaluatie.

Kennislijn

Woordenschat en grammatica zullen altijd wel een plaats hebben in een taalleertraject. Om de leerefficiëntie te verhogen is het aangewezen om daar als groep een lijn in te maken.

Feedback en evaluatie

Feedback en evaluatie zijn vaak gericht op een prestatiemoment.  Even belangrijk is echter de aandacht voor het leerproces en daarvoor is afstemming nodig tussen collega's.

Informeer naar onze diensten

Wij geven begeleiding op locatie. Een begeleidingsproces wordt op maat van uw organisatie gemaakt. Daartoe horen een nodenanalyse, het opstellen van een beleidsplan, het opleiden van betrokkenen, het opvolgen van acties (via supervisie) en een evaluatie. Een begeleidingspakket kost 1500 euro + verplaatsingskosten en bestaat uit verschillende sessies op locatie en ontwikkeling op afstand. 

Heeft u interesse in één van onze begeleidingen, laat dan uw gegevens achter en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.