Taalbox


  • taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving evaluatie ICT woordenschat talenonderwijs grammatica taalvaardigheid spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid taalverwerving leerstrategieën portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback Jan Strybol taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren lezen taalonderwijs NT2 trajectbegeleiding evaluatie taal NT2 vreemde talen didactiek differentiatie krachtige leeromgeving ICT woordenschat grammatica Vanessa Verschelden spreekvaardigheid taal luistervaardigheid NT2 schrijfvaardigheid didactiek leesvaardigheid Vanessa Verschelden portfolio autonoom leren taakgerichte didactiek tweede taal vreemde talen motivatie feedback taalverwerving taalportfolio coaching doelgericht taalonderwijs spreken schrijven luisteren lezen Jan Strybol taaldidactiek vreemde talen autonoom taal leren strategieën NT2

Opleidingen didactiek

Feedback

Welke feedbackmethode werkt nu het best volgens onderzoek? Hoe omzeil je moeilijkheden bij feedback op spreken? Wat is de relatie tussen feedback en motivatie?

Motivatie

Hoe zit motivatie in elkaar? Welke motivatiemodellen zijn bruikbaar in het taalonderwijs? Hoe kan je je lesactiviteiten en je feedback aanpassen om leerders beter te motiveren? 

Taakgericht lesgeven

Wat is nu eigenlijk de essentie van een taakgerichte werking? Zijn er verschillende gradaties van taakgericht taalonderwijs? Welke plaats heeft expliciet taalleren daarin? 

Woordenschat

Hoe kan je woordenschatsdidactiek slim integreren in je lessen? Gouden tips om zelf efficiënte woordenschatsoefeningen te maken bij teksten en filmpjes. 

Spreekversterkers

Hoe krijg je iedereen aan de praat in de taalklas? Welke ingrediënten zijn cruciaal voor dynamische spreekoefeningen? En hoe kan je bestaande oefeningen een upgrade geven?

Taken tunen

Hoe maak je taken motiverend voor een gedifferentieerde klas? Hoe kan je taken en oefeningen  tunen op de competentie, autonomie en verbondenheid van je leerders? 

Informeer naar onze diensten


Wij geven opleidingen aan lesgevers op locatie. Een opleiding bestaat uit één dagdeel (voor-of namiddag) en kost 350 euro + verplaatsingskosten. Daar is de voorbereiding en een digitaal pakketje met materiaal bij inbegrepen. 

Heeft u interesse in één van onze opleidingen, laat uw gegevens achter en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.